Terénní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba se nachází téměř v každém městě. Jejím cílem je zachovat co největší soběstačnost svých klientů, aby mohli co možná nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, tedy ve své domácnosti. Pomáhá převážně seniorům, ale také osobám s různým stupněm postižení starších osmnácti let.
senioři v parku
Pečovatelská služba pracuje převážně v domácnostech svých klientů, kde jim poskytuje různé úkony. Pečovatelská služba se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Pracovnice musí mít určité vzdělání nebo absolvovat kurz, ve kterém získají potřebné dovednosti k tomu, aby mohly svým klientům pomáhat co nejlépe.
Pečovatelky pomáhají klientům s jejich domácností, ale také s péčí o vlastní osobu. Zákon jim ukládá výběr základní ch úkonů, které jsou povinni zajistit a mnohé pečovatelské služby mají také na výběr z úkonů takzvaně fakultativních, které poskytují, pokud mají dostatek času. Mezi základní úkony patří dovážka oběda, tento úkon se také řadí mezi nejčastěji využívané. Dále jsou vám pečovatelky schopny uklízet domácnost, zajistit nákupy, dojít do lékárny, pomoci s jednoduchou přípravou jídla, naservírovat jídlo, zajistit vám vyprání prádla. Mimo jiné také zajišťují a dopomáhají při osobní hygieně klienta. Pečovatelské služby nabízejí také mnoho fakultativních úkonů, mezi které se mže řadit doprava, doprovod, dohled, masáže, pedikúra a jiné. Zde záleží na jednotlivých pečovatelských službách, jaké fakultativní úkony mají v nabídce.
pečovatelka a senior
Pečovatelská služba mnohdy funguje v pracovní dny, ale není ale výjimkou, že některé úkony poskytují i ve dnech pracovního volna, podle toho, jak jejich klienti potřebují. Pečovatelskou službu si můžete sjednat pomocí žádosti, následujícího sociálního šetření a poté je s vámi uzavřena smlouva, která plně odpovídá individuálním potřebám. Pokud máte obavu, že nemáte na úhradu takové sociální služby, můžete si na vašem úřadu práce zažádat o příspěvek na péči.